นักลงทุนสัมพันธ์

Email This Print This

VGI-W1

  • ราคาหลักทรัพย์
  • ราคาย้อนหลัง
  • ข้อมูลหลักทรัพย์
SET Symbol: VGI-W1
0.35  THB
-0.01 (-2.78%)
Day's Range: Open: Volume (Shares):
0.35 - 0.36 0.36 3,807,900
52 Weeks' Range: Prior:
Bid Price / Volume (Shares):
0.35 / 1,788,200
0.00 - 0.00 0.36
Sell Price / Volume (Shares):
0.36 / 1,860,500
Updated: 22 Feb 2018 16:35

 

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 03 มกราคม 2561 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี
วันที่ ราคาเปิด
(บาท)
สูงสุด
(บาท)
ต่ำสุด
(บาท)
ราคาปิด
(บาท)
ปริมาณ
(หุ้น)
ข้อมูลสรุป
2 สัปดาห์ก่อนหน้า
(26/01/2561 ถึง 08/02/2561)
0.36 0.40 0.34 0.37 121,846,100
4 สัปดาห์ก่อนหน้า
(27/12/2560 ถึง 25/01/2561)
0.36 0.47 0.35 0.36 348,791,100
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
22/02/2561 0.36 0.36 0.35 0.35 3,807,900
21/02/2561 0.36 0.37 0.35 0.36 10,867,200
20/02/2561 0.35 0.35 0.34 0.35 4,805,700
19/02/2561 0.35 0.36 0.34 0.36 4,271,200
16/02/2561 0.36 0.37 0.35 0.35 2,552,200
15/02/2561 0.36 0.36 0.35 0.36 3,887,400
14/02/2561 0.36 0.36 0.35 0.35 1,635,500
13/02/2561 0.37 0.37 0.35 0.35 4,357,800
12/02/2561 0.37 0.38 0.36 0.37 2,602,900
09/02/2561 0.35 0.38 0.35 0.37 10,980,800
08/02/2561 0.36 0.37 0.35 0.37 1,270,200
07/02/2561 0.36 0.37 0.35 0.36 3,364,900
06/02/2561 0.35 0.36 0.34 0.35 12,332,500
05/02/2561 0.37 0.37 0.36 0.36 5,201,300
02/02/2561 0.38 0.38 0.37 0.38 9,647,700
01/02/2561 0.40 0.40 0.38 0.39 22,640,000
31/01/2561 0.36 0.40 0.36 0.38 17,368,400
30/01/2561 0.36 0.38 0.35 0.37 9,765,700
29/01/2561 0.35 0.37 0.35 0.36 28,455,300
26/01/2561 0.36 0.36 0.34 0.35 11,800,100
25/01/2561 0.37 0.38 0.36 0.36 6,394,700
24/01/2561 0.38 0.38 0.36 0.37 9,077,500
23/01/2561 0.37 0.39 0.36 0.37 5,872,400
22/01/2561 0.37 0.38 0.36 0.37 8,211,000
19/01/2561 0.38 0.39 0.36 0.37 16,809,200
18/01/2561 0.39 0.40 0.38 0.38 14,191,100
17/01/2561 0.39 0.40 0.38 0.38 8,817,600
16/01/2561 0.38 0.39 0.38 0.39 5,150,500
15/01/2561 0.39 0.39 0.38 0.38 24,884,100
12/01/2561 0.40 0.42 0.38 0.39 24,769,600
11/01/2561 0.44 0.47 0.39 0.40 114,467,500
10/01/2561 0.37 0.39 0.37 0.38 13,455,300
09/01/2561 0.37 0.40 0.35 0.36 34,575,400
08/01/2561 0.35 0.37 0.35 0.35 9,741,800
05/01/2561 0.36 0.37 0.35 0.35 8,513,800
04/01/2561 0.37 0.38 0.36 0.36 11,572,600
03/01/2561 0.38 0.39 0.37 0.37 6,456,100
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือแจ้งกำหนดการและวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วี จี ไอ
โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 14
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 14
หนังสือแจ้งกำหนดการและวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท วี จี ไอ
โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ VGI-W1 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 12
แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 สำหรับการใช้สิทธิครั้งที่ 12
เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น
นำส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VGI-W1)
หนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VGI-W1)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VGI-W1)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VGI-W1) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (VGI-W1) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2)