นักลงทุนสัมพันธ์

Email This Print This

VGI

  • ราคาหลักทรัพย์
  • ราคาย้อนหลัง
SET Symbol: VGI
7.40  THB
-0.05 (-0.67%)
Day's Range: Open: Volume (Shares):
7.35 - 7.45 7.45 6,942,800
52 Weeks' Range: Prior:
Bid Price / Volume (Shares):
7.40 / 217,500
4.82 - 7.50 7.45
Sell Price / Volume (Shares):
7.45 / 887,700
Updated: 20 Mar 2018 16:20

 

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 19 มีนาคม 2561

ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี
วันที่ ราคาเปิด
(บาท)
สูงสุด
(บาท)
ต่ำสุด
(บาท)
ราคาปิด
(บาท)
ปริมาณ
(หุ้น)
ข้อมูลสรุป
2 สัปดาห์ก่อนหน้า
(19/02/2561 ถึง 05/03/2561)
6.70 7.00 6.45 7.00 131,631,700
4 สัปดาห์ก่อนหน้า
(22/01/2561 ถึง 16/02/2561)
6.35 6.75 6.00 6.60 135,854,400
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19/03/2561 7.45 7.50 7.40 7.45 6,584,400
16/03/2561 7.45 7.45 7.35 7.45 17,294,400
15/03/2561 7.40 7.50 7.35 7.35 23,078,600
14/03/2561 7.25 7.35 7.10 7.35 28,116,400
13/03/2561 7.15 7.25 7.10 7.25 16,236,800
12/03/2561 7.20 7.20 7.05 7.20 12,892,400
09/03/2561 7.20 7.20 7.05 7.20 11,305,200
08/03/2561 7.15 7.20 7.00 7.20 12,704,600
07/03/2561 7.25 7.35 6.85 7.10 93,287,300
06/03/2561 7.15 7.25 7.05 7.20 27,377,300
05/03/2561 6.80 7.00 6.80 7.00 28,341,600
02/03/2561 6.70 6.80 6.70 6.75 4,759,300
28/02/2561 6.70 6.80 6.70 6.75 5,276,700
27/02/2561 6.75 6.75 6.60 6.75 12,095,200
26/02/2561 6.80 6.85 6.65 6.75 9,472,700
23/02/2561 6.75 6.80 6.60 6.80 9,572,600
22/02/2561 6.75 6.85 6.60 6.70 17,231,300
21/02/2561 6.80 6.90 6.55 6.80 26,122,400
20/02/2561 6.60 6.70 6.45 6.70 13,229,000
19/02/2561 6.70 6.70 6.50 6.55 5,530,900
16/02/2561 6.70 6.75 6.55 6.60 7,739,500
15/02/2561 6.60 6.70 6.50 6.70 13,441,100
14/02/2561 6.50 6.55 6.40 6.55 11,961,800
13/02/2561 6.40 6.50 6.20 6.50 13,373,400
12/02/2561 6.40 6.50 6.35 6.45 6,182,400
09/02/2561 6.15 6.40 6.15 6.40 3,001,200
08/02/2561 6.20 6.30 6.15 6.30 2,440,900
07/02/2561 6.25 6.30 6.10 6.25 7,055,000
06/02/2561 6.25 6.25 6.00 6.05 9,994,900
05/02/2561 6.35 6.40 6.15 6.40 7,199,800
02/02/2561 6.40 6.50 6.35 6.40 5,056,600
01/02/2561 6.50 6.50 6.35 6.35 6,568,700
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น