นักลงทุนสัมพันธ์

Email This Print This

VGI

  • ราคาหลักทรัพย์
  • ราคาย้อนหลัง
SET Symbol: VGI
5.95  THB
-0.05 (-0.83%)
Day's Range: Open: Volume (Shares):
5.90 - 6.00 6.00 6,606,000
52 Weeks' Range: Prior:
Bid Price / Volume (Shares):
5.95 / 258,100
4.82 - 6.25 6.00
Sell Price / Volume (Shares):
6.00 / 2,066,600
Updated: 17 Nov 2017 16:39

 

Chart Type
เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 02 ตุลาคม 2560 ถึง 17 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี
วันที่ ราคาเปิด
(บาท)
สูงสุด
(บาท)
ต่ำสุด
(บาท)
ราคาปิด
(บาท)
ปริมาณ
(หุ้น)
ข้อมูลสรุป
2 สัปดาห์ก่อนหน้า
(19/10/2560 ถึง 03/11/2560)
5.80 6.25 5.45 5.85 154,242,900
4 สัปดาห์ก่อนหน้า
(20/09/2560 ถึง 18/10/2560)
5.50 6.25 5.30 5.85 247,536,600
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
17/11/2560 6.00 6.00 5.90 5.95 6,606,000
16/11/2560 6.00 6.00 5.95 6.00 4,176,200
15/11/2560 6.00 6.15 5.90 6.00 4,378,800
14/11/2560 6.00 6.00 5.90 6.00 6,608,700
13/11/2560 6.00 6.05 5.95 6.00 3,993,500
10/11/2560 5.95 6.05 5.90 6.00 15,958,100
09/11/2560 6.05 6.05 5.90 5.90 5,369,200
08/11/2560 6.00 6.05 6.00 6.05 14,583,000
07/11/2560 5.80 6.10 5.80 6.10 14,569,500
06/11/2560 5.85 5.90 5.75 5.85 4,832,000
03/11/2560 5.95 6.00 5.75 5.85 13,797,300
02/11/2560 6.00 6.00 5.90 5.95 11,487,300
01/11/2560 6.10 6.15 6.05 6.10 8,936,600
31/10/2560 5.90 6.25 5.80 6.15 33,456,900
30/10/2560 5.85 5.95 5.80 5.90 7,599,700
27/10/2560 5.85 5.95 5.75 5.90 12,273,600
25/10/2560 5.70 5.85 5.65 5.80 12,147,600
24/10/2560 5.55 5.70 5.55 5.70 11,418,300
20/10/2560 5.60 5.75 5.55 5.60 20,538,900
19/10/2560 5.80 5.85 5.45 5.70 22,586,700
18/10/2560 6.10 6.15 5.75 5.85 16,828,100
17/10/2560 6.10 6.20 6.05 6.05 10,430,400
16/10/2560 6.05 6.15 6.00 6.10 7,323,800
12/10/2560 6.20 6.20 6.05 6.05 14,335,500
11/10/2560 6.15 6.25 6.05 6.15 25,813,300
10/10/2560 5.90 6.15 5.90 6.15 62,863,300
09/10/2560 5.85 5.90 5.70 5.85 6,462,100
06/10/2560 5.70 5.85 5.65 5.75 5,886,500
05/10/2560 5.75 5.80 5.65 5.65 4,519,600
04/10/2560 5.85 6.00 5.70 5.70 18,561,700
03/10/2560 5.80 5.85 5.60 5.85 10,621,700
02/10/2560 5.75 5.85 5.70 5.80 5,756,400
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น