นักลงทุนสัมพันธ์

Email This Print This

เครื่องคำนวณการลงทุน

SET Symbol: VGI
5.95  THB
-0.05 (-0.83%)
Day's Range: 5.90 - 6.00
Open: 6.00
Volume (Shares): 6,606,000
52 Weeks' Range: 4.82 - 6.25
Prior: 6.00
Bid Price / Volume (Shares): 5.95 / 258,100
Sell Price / Volume (Shares): 6.00 / 2,066,600
Updated: 17 Nov 2017 16:39
SET Symbol: VGI-W1
0.38  THB
+0.01 (2.70%)
Day's Range: 0.37 - 0.40
Open: 0.37
Volume (Shares): 21,634,000
52 Weeks' Range: 0.00 - 0.00
Prior: 0.37
Bid Price / Volume (Shares): 0.38 / 682,400
Sell Price / Volume (Shares): 0.39 / 2,372,700
Updated: 17 Nov 2017 16:39

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน