นักลงทุนสัมพันธ์

Email This Print This

เครื่องคำนวณการลงทุน

SET Symbol: VGI
6.70  THB
-0.10 (-1.47%)
Day's Range: 6.60 - 6.85
Open: 6.75
Volume (Shares): 17,231,300
52 Weeks' Range: 4.82 - 7.05
Prior: 6.80
Bid Price / Volume (Shares): 6.70 / 85,500
Sell Price / Volume (Shares): 6.75 / 1,283,100
Updated: 22 Feb 2018 16:35
SET Symbol: VGI-W1
0.35  THB
-0.01 (-2.78%)
Day's Range: 0.35 - 0.36
Open: 0.36
Volume (Shares): 3,807,900
52 Weeks' Range: 0.00 - 0.00
Prior: 0.36
Bid Price / Volume (Shares): 0.35 / 1,788,200
Sell Price / Volume (Shares): 0.36 / 1,860,500
Updated: 22 Feb 2018 16:35

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน