นักลงทุนสัมพันธ์

Email This Print This

เครื่องคำนวณการลงทุน

SET Symbol: VGI
7.95  THB
+0.20 (2.58%)
Day's Range: 7.85 - 8.10
Open: 7.90
Volume (Shares): 23,489,700
52 Weeks' Range: 4.94 - 8.15
Prior: 7.75
Bid Price / Volume (Shares): 7.95 / 924,600
Sell Price / Volume (Shares): 8.00 / 457,700
Updated: 21 May 2018 15:56
SET Symbol: VGI-W1
0.43  THB
+0.03 (7.50%)
Day's Range: 0.40 - 0.44
Open: 0.40
Volume (Shares): 48,112,500
52 Weeks' Range: 0.00 - 0.00
Prior: 0.40
Bid Price / Volume (Shares): 0.42 / 4,560,500
Sell Price / Volume (Shares): 0.43 / 175,200
Updated: 21 May 2018 15:56

เครื่องคำนวณ การลงทุน
ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิชชั่น (%)
ค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน